Hale-mont promet d.o.o. svojim kupcima nudi kompletno rješenje izgradnje tipskih i netipski montažnih objekata, kako dijelove objekata tako i kompletne radove po sistemu ključ u ruke“. Počevši od ideje pa sve do završnih građevinskih radova, naš tim stručnjaka preuzima sve etape u fazama izgradnje.

Ako se odlučite nama povjeriti kompletu gradnju, možemo garantirati da će sljedeće biti u potpunosti izvršeno:

 • idejno rješenje
 • projektna dokumentacija za izdavanje građevne dozvole
 • izvedbeni projekti i radionički nacrti
 • građevinski radovi-iskopi, betonaže
 • glavni objekt od čelične konstrukcije i obloge po želji investitora
 • strojarske i elektro instalacije, oprema

Sistem „ključ u ruke

Ovdje mislimo na pojam ključ u ruke s aspekta opsega radova.

U ovom slučaju preuzimamo glavninu radova od iskopa do puštanja u pogon uz vaš ili naš nadzor.

Izvođenje prema ugovornom troškovniku kompletnih radova realizira se putem nas i naših ili vaših kooperanata gdje naša tvrtka preuzima ulogu glavnog izvoditelja.

Ugovorena cijena: pojam „cijena ključ u ruke“ podrazumijeva fiksnu ukupnu cijenu za stavke iz ugovornog troškovnika bez obzira na utrošene količine. U protivnom obračun se ugovara prema stvarno utrošenim količinama koje se dokazuju u građevnoj knjizi ili izmjerama i odvagama.

Razrada projekata

Specifične građevine i njihove dijelove gradimo prema kupčevim ili našim projektima. Da bi dokumentacija bila spremna za izvođenje potrebna je detaljna razrada i provjera ekonomičnosti.

Prije svega analiziramo statički model i provjeravamo moguće dodatne uštede. Kad se s investitorom utvrdi konačna opcija, pristupa se razradi:

Izvođenje radimo sljedećim redoslijedom:

 • izgradnja pristupne ceste
 • iskopu manipulativnih površina
 • izvođenje drenaže
 • izgradnja infrastrukture
 • nasipanje manipulativnih površina
 • iskopi temelja
 • ugradnja podložnog betona
 • dobava i ugradnja unaprijed pripremljene armature
 • ugradnja ankera
 • ugradnja oplate
 • betonaža temelja
 • izvođenje podova
 • ugradnja gotovih elemenata čelične konstrukcije na vijke
 • poravnavanje i popravak boje
 • pripremni opšavi za oblaganje
 • oblaganje
 • stolarija
 • pregrade od rigipsa
 • završni i ukrasni opšavi
 • instalacije
 • ugradnja opreme

Galerija radova