Imate li potrebu, zemljište i ideju za gradnju poslovnog objekta , odmah u startu obratite nam se upitom. To je najbolji put za povoljnu i brzu izgradnju montažnog ili polumontažnog objekta. Dat ćemo vam ponudu s rješenjima koja se donose na osnovi 30 godišnjeg iskustva specijalizirane tvrtke.

Specifične građevine i njihove dijelove projektiramo kao dvije osnovne vrste:

Tipski projekti

Projekti za prokušane i proračunate konstrukcije već su spremni za prilagodbu vašoj katastarskoj čestici. Potrebno je samo odraditi specifične prilagodbe vašim prohtjevima kao i geografskoj lokaciji zbog opterećenja snijegom i vjetrom.

Tipski projekti već su detaljizirani, isprobani i optimizirani te garantiraju najpovoljniju izgradnju. Također je veći dio dokumentacije za građevinsku dozvolu već pripremljen u prethodnim slučajevima.

Osnovno je kod tipskih projekata odabrati tipske raspone (širine) a to su 8, 10, 12, 15, 18, 20 i 25 metara.

Dužina objekta može varirati a tipski razmak okvira stupova i osi je 5 ili 6 metara.

Netipski objekti

Na osnovi specifičnih situacija koje diktiraju dimenzije čestice ili potrebe investitora za geometrijski nesimetričnim dimenzijama , projektiramo montažne objekte koji su zahtjevni i unikatni.

Prema ideji investitora skiciramo te analiziramo statički model i provjeravamo moguće zadovoljavajuće profile elemenata. Posebno pazimo da se naprave maksimalne uštede i povoljna cijena.

Dogovara se raspored proizvodnog, trgovinsko, skladišnog i kancelarijskog prostora, pregrade od panela i rigipsa.

Galerije i katovi projektiramo čelični kostur te suhi estrih ili betonska deka.

Kad se s investitorom utvrdi konačna opcija, pristupa se razradi:

 • idejni projekt
 • tehnološki projekt
 • izrada troškovnika
 • projekti mape za građevinsku dozvolu
 • izvedbeni projekti
 • izvedbeni projekt oplate armature
 • radionički nacrti čelika
 • detalji spojeva betona i čelika
 • detalji spoja čelika i obloga s opšavima
 • projekti instalacija
 • revizija glavnog projekta i radioničkih nacrta

U slučaju potrebe za čeličnom konstrukcijom specifične namjene, Hale-mont promet d.o.o. Vam stoji na raspolaganju da svojim prijedlozima i idejama pomogne u konstruiranju i vizualizaciji čelične konstrukcije prema vašoj želji. Projektiramo razne oblike i dimenzije za posebne namjene, te nudimo rješenja koja uključuju metalne konstrukcije u kombinaciji sa drugim materijalima.

Galerija radova