Raspolažemo velikim proizvodnim kapacitetom, kako zbog veličine proizvodnog prostora tako i zbog opreme koju posjedujemo.